Quesoni Blog

Oferta laboral a Quesoni: Tècnica d’administració i comptabilitat

Quesoni és una cooperativa fundada el 2015 que es dedica als serveis tècnics i a la producció cultural, així com a la creació de projectes propis en l’àmbit de la música i la gestió cultural. Compta amb dues oficines, una a Llinars del Vallès, on també hi ha el magatzem tècnic, i una altra a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, a Barcelona.

En l’actualitat Quesoni està cercant una persona per ocupar la plaça:
Tècnica d’administració i comptabilitat

Read more