14 de Gener de 2019 Quesoni

Quesoni és una cooperativa fundada el 2015 que es dedica als serveis tècnics i a la producció cultural, així com a la creació de projectes propis en l’àmbit de la música i la gestió cultural. Compta amb dues oficines, una a Llinars del Vallès, on també hi ha el magatzem tècnic, i una altra a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, a Barcelona.

En l’actualitat Quesoni està cercant una persona per ocupar la plaça:

Tècnica d’administració i comptabilitat

Funcions:
– Gestió i seguiment de facturació: emissió, pagaments i cobraments
– Seguiment, comptabilitat diària i despesa ordinària
– Control de Tresoreria
– Gestió i control de crèdits
– Control d’inversions i amortitzacions
– Coordinació, gestió i validació de pressupostos
– Coordinar els impostos i comptes anuals conjuntament amb la gestoria externa
– Coordinar la contractació laboral conjuntament amb la gestoria externa

Requisits:
– Domini dels programes de full de càlcul
– Nocions de comptabilitat
– Capacitat de treballar en clau de projecte estratègic i col·lectiu
– Experiència en treball en equip
– Coneixements d’informàtica a nivell d’oficina

Es valorarà:
– Coneixement i experiència en la redacció de subvencions i projectes de licitacions
– Coneixement i interès de la realitat cultural
– Coneixement dels entorns d’Economia Social
– Voluntat d’integració en el projecte cooperatiu
– Domini de comptabilitat

Condicions del lloc de treball:
– Incorporació al febrer 2019
– Jornada de 20 hores setmanals amb horari de matí
– Retribució segons conveni
– Contracte indefinit amb període de proves segons conveni

 

INTERESSATS/ES ENVIEU C.V a:
cooperativa@quesoni.cat  Assumpte: Administració
Data màxima de presentació de C.V. el 21 de gener de 2019